(Tuesday, 16 July, 2019)

Butwal, Nepal
Newsराष्टिय गौरवका आयोजनाबारे छलफल  
 २०७५ साउन २९ गते  
समय– विहान ११ बजे
स्थान–मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सभाहल    
आयोजक –  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रदेश सरकार   


अन्य कार्यक्रमहरू

५ जेष्ठ, २०७६ - ५ जेष्ठ, २०७६
३ जेष्ठ, २०७६ - ३ जेष्ठ, २०७६