(Tuesday, 16 July, 2019)


Notice News

यही फाल्गुन २७ गतेका दिन प्रदेश सरकारले बिश्वासको मत लिने कार्यक्रम भएकोले सम्पूर्ण प्रदेश सभा सदस्य हरुलाई जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । 

अन्य कार्यक्रमहरू

५ जेष्ठ, २०७६ - ५ जेष्ठ, २०७६
३ जेष्ठ, २०७६ - ३ जेष्ठ, २०७६