(Tuesday, 16 July, 2019)

Butwal, Nepal
Newsविश्व वातावरण दिवसका अवसरमा विकास, वातावरण र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया
 २०७५ जेठ २२ गते
समय– २० बजे
स्थान– बुटवल, मेरिगोल्ड होटल
आयोजक – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग


अन्य कार्यक्रमहरू

५ जेष्ठ, २०७६ - ५ जेष्ठ, २०७६
३ जेष्ठ, २०७६ - ३ जेष्ठ, २०७६