(Tuesday, 16 July, 2019)

Tulsipur, Nepal
News


दाङ जिल्लाका खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाहरुको दीगो व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यशाला गोष्ठी


स्थान ः तुलसीपुर—५ डिएसएस पार्टी प्यालेस

मितिः २०७५ जेठ १२ गते 

समयः बिहान ११ बजे

आयोजकः  खानेपानी  तथा सरसफाई उपभोक्ता समूह 


अन्य कार्यक्रमहरू

५ जेष्ठ, २०७६ - ५ जेष्ठ, २०७६
३ जेष्ठ, २०७६ - ३ जेष्ठ, २०७६