(Tuesday, 16 July, 2019)

ghorahi
News

प्रदेशको आवधिक योजना निर्माण र आब २०७५।०७६ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरििक्रया

मिति २७ बैशाख, २०७४

समयः दिउसो १२ बजे

स्थानः उद्योग वाणिज्य संघ भवन घोराही

आयोजकः प्रदेश योजना आयोग, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय 

अन्य कार्यक्रमहरू

५ जेष्ठ, २०७६ - ५ जेष्ठ, २०७६
३ जेष्ठ, २०७६ - ३ जेष्ठ, २०७६