(Monday, 16 December, 2019)

butwal
News


     सादर निमन्त्रणा 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले मुख्यमन्त्रीको वेभपेज तथा मुख्यमन्त्री एप शुभारम्भ गर्न लागेको छ । निम्न मिति र समयमा उपस्थित भइदिनुहुन अनुरोध छ ।

मिति २०७४ चैत १४

समयः अपरान्ह २ बजे

स्थानः मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, दरबारलाइन, बुटवल 


अन्य कार्यक्रमहरू

१२ आश्विन, २०७६ - १२ आश्विन, २०७६
१२ आश्विन, २०७६ - १२ आश्विन, २०७६
११ आश्विन, २०७६ - ११ आश्विन, २०७६