(Wednesday, 24 April, 2019)
क्रम शीर्षक स्थान मिति संलग्न
1 भेरी बबई डाईभर्सन ब्रेक थु्र कार्यक्रम मिति २०७६ बैशाख ३ गते समय विहान ११ बजे आयोजक भेरी बबई डाईर्भस Surkhet, Nepal ३ बैशाख, २०७६
2 श्रद्धाञ्जली विज्ञप्ति Butwal, Nepal २४ चैत्र, २०७५
3 प्रेस विज्ञप्ति Butwal, Nepal १९ चैत्र, २०७५
4 नयाँ वर्षको शुभकामना Butwal, Nepal १ बैशाख, २०७६
5 जनआन्दोलन दिवसको शुभकामना Butwal, Nepal २६ चैत्र, २०७५
6 होली पर्वको शुभकामना सन्देश Butwal, Nepal ६ चैत्र, २०७५
7 अन्तराष्ट्रिय महिला दिवसको शुभकामना Butwal, Nepal २४ फाल्गुण, २०७५
8 प्रजातन्त्र दिवसको शुभकामना Butwal, Nepal ७ फाल्गुण, २०७५
9 प्रदेश स्थापना दिवस—२०७५ को शुभकामना Butwal, Nepal ३ फाल्गुण, २०७५
10 शहिद दिवसको शुभकामना सन्देश Butwal, Nepal १६ माघ, २०७५